Uvjeti i odredbe

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se na odnos Vas i Vlasnika objekta.

REZERVACIJE

Smatra se da je ugovor između najmoprimca I najmodavca sklopljen nakon verbalnog ili pismenog pristanka (uključujući e-mail. Od ovog trenutka, prava i obveze ugovora, kao i uvjeti ugovora navedeni u ovom dokumentu, stupaju na snagu za najmoprimca i najmodavca. Potvrda rezervacije se može dobiti izravno s web stranice. Plaćanje se mora izvršiti prije datuma dospijeća. U slučaju da nikakva uplata nije izvršena u tom roku, vlasnik ili agencija zadržavaju pravo jednostranog raskida ugovora.

CIJENE

Ako nije drugačije naznačeno, objavljene cijene odnose se na jedan puni tjedan, a vrijede za cijelo razdoblje najma.

U cijenu najma uključeni su svi troškovi osim ako posebno nije navedeno plaćanje pojednih stavki. . U nekim slučajevima završno čišćenje, klima uređaj, WiFi internet, kućni ljubimci i ostali režijski troškovi nisu u cijeni najma.

U pravilu, minimalno vrijeme najma je 7 dana. Dan dolaska i odlaska je uvijek subota. Individualni dogovori mogući su pisanim putem.

OTKAZIVANJE REZERVACIJE

U slučaju otkazivanja rezervacije primjenjuju se sljedeće odredbe:

  • Do 35 dana prije dogovorenog termina 20 % ugovorene cijene..
  • 7 do 34 dana prije dogovorenog termina 60 % ugovorene cijene.
  • 1 do 6 dana prije dogovorenog termina 100 % ugovorene cijene.

Datum stupanja na snagu ovih odredbi je zaprimanje vaše obavijesti o otkazu rezervacije od strane vlasnika (u slučaju primitka tijekom nedjelje ili blagdana, sljedeći radni dan predstavlja datum stupanja na snagu.)

Opisi imovine i izračun cijena vrše se s najvećom pažnjom. Ipak, ne možemo u potpunosti isključiti promjene u uslugama i / ili promjenama cijena. Informacije navedene u potvrdi rezervacije su važeće. Promjene u uslugama nakon potpisivanja ugovora malo su vjerojatne, ali se ne mogu potpuno isključiti. U slučaju značajne izmjene u jednoj od stavaka u ugovoru, imate pravo odustati od ugovora bez troškova u roku od 5 dana od obavijesti. Plaćanja koja su već izvršena u tom trenutku bit će vraćena.

ODLAZAK I DOLAZAK, PRODULJENJE ILI SKRAĆIVANJE BORAVKA

Nakon što zaprimio uplatu, bit će Vam poslani putni dokumenti i voucher koji daje pravo korištenja navedenog objekta u zadanom razdoblju. Prilikom dolaska, vaučeru morate predočiti osobi zaduženoj za ključeve. U pravilu, dolazak i odlazak je između vremena predviđenih putnim ispravama. Dolazak ili odlazak koji je drugačiji od vremena navedenog u putnim dokumentima I vaucheru potrebno je usuglasiti sa upravitljem objekta. (Primit ćete podatke o kontakt osobi ya navedeni objekat u vašim putnim dokumentima). Ako ne možete doći do reyerviranog objekta prema dogovoru, bilo zbog povećanog prometa, štrajkova ili iz osobnih razloga, i dalje ste odgovorni za cijelu cijenu najma. Isto vrijedi i za raniji polazak. Ako želite produžiti boravak ili želite raniji odlazak, dužni ste o tome obavjestiti vašu kontakt osobu. Preporučljivo je putno osiguranje.

OTKAZIVANJE REZERVACIJE OD STRANE VLASNIKA

Vlasnik objekata može otkazati ugovor o najmu prije ili za vrijeme najma u slučaju nepredvidivih okolnosti koje spriječavaju sigurno korištenje objekta; stanari svojim ponašanjem štete nekretnini ili ometaju pružanje usluga do stupnja da je završetak ugovora više nije moguć. Plaćanja koja su već izvršena bit će refundirana s mogućim odbitcima zbog već izvršenih usluga.

DEPOZIT

Po primitku ključa, morate uplatiti polog u iznosu navedenom u putnim dokumentima. Ako se ne plati sigurnosni polog, predaja nekretnine može se odbiti.

ZAUZEĆE

Svaki objekat može primiti maksimalno broj osoba koji je naveden u putnim dokumentima (uključujući djecu i malu djecu). Kontakt osobo može u slučaju većeg broja osoba odbiti reyervaciju ili dodatno naplatiti ya veći broj ljudi. Kućni ljubimci dozvoljeni su samo ako je to izričito naznačeno u putnim dokumentima.

DODATNE ODGOVORNOSTI NAJMOPRIMCA

U slučaju da najmoprimac ili jedan od putnika uzrokuje oštećenje imovine, o tome mora odmah obavijestiti kontakt osobu. Najmoprimac je odgovoran za svu štetu koju je prouzročio on ili jedan od putnika, osim ako se ne može dokazati da je steta nastalo normalnom upotrebom stvari. Nastala oštećenja mogu se naplatiti od pologa. U slučaju da iznos štete prelazi depozit, mogu nastati dodatni troškovi. Također, mora se voditi računa noćnom miru od 22 sata (22.00) do 7 sati (7 sati).

REKLAMACIJE I NAKNADA ŠTETE

U slučaju da nekretnina nije u skladu s ugovorom ili ima neke nedostatke, potrebno je kontakt osobu odmah obavijestiti o istim. Ako se isti ne prijave odmah nakok stupanja u posjed, pretpostavlja se da nekretnina za najam nema nedostataka. U slučaju nedostataka koji se pojavljuju tijekom trajanja najma, primjenjuju se ista pravila. Svaka reklamacija ili zahtjevi za naknadu štete moraju biti podneseni u pisanom obliku najkasnije u roku od četiri tjedna od završetka najma agenciji i moraju biti popraćeni potrebnim dokazima (npr. Fotografije ili priznanje kućepazitelja ili lokalne agencije). U slučaju odstupnja ili nepoštivanja gore navedenih pravila odustajete se svih prava na povrat.

ODGOVORNOSTI VLASNIKA

U slučaju da najam nekretnine nije u skladu s ugovorom, vlasnik će vam nastojati pružiti ekvivalentnu zamjensku nekretninu. U slučaju da to nije moguće u razumnom roku ili ako odbijete zamjensku imovinu na valjanoj osnovi, vlasnik će vam nadoknaditi dio cijene ako ya nedodstatke snosi odgovornost. Ako ste pretrpjeli štetu zbog kršenja ugovora od strane vlasnika, smatra se da je vlasnik odgovoran. Pravna odgovornost za štetu nastalu na stvarima (tj. Materijalnu štetu ili financijsku štetu) ograničena je na visinu cijene najma. U slučaju primjenjivosti međunarodnih ugovora ili nacionalnih zakona prema ugovornim obvezama od strane vlasnika koji dodatno ograničava ili sprječava njegovu odgovornost, primjenjuju se ti ugovori ili zakoni. Vlasnik se ne smatra odgovornim ako je šteta nastala iz sljedećih razloga :

  • Radnje ili propustanje radnje od strane najmoprimca ili nekog od stanara;
  • Nepredvidiv ili neizbježan propust trećih osoba, koji nisu podložni pružanju usluga prema uvjetima ugovora;
  • Prirodne katastrofe ili "više sile", ili događaji koji ni vlasnik, ni posrednik ni pomoćni kadar (tj. Skrbnik) ne bi mogli predvidjeti ili spriječiti, bez obzira na svu pažnju.
  • Korištenje bazena, BBQ-a ili drugih sadržaja;
  • Štete i gubici u slučaju provale. Ovi se propisi odnose analogno na izvanugovornu odgovornost.

Odgovornost za pomoćno osoblje izričito je isključena. Prioritet su međunarodni ugovori i nacionalni zakoni s daljnjim ograničenjima odgovornosti.

VREMENSKA OGRANIČENJA

Zahtjev za povrat novca ili naknada štete ističe u roku od godine dana. Rok od godine dana počinje teći zadnjeg dana najma objekta.

SUDSKA NADLEŽNOST

Primjenjivi zakoni i nadležnost uređeni su zakonom i međunarodnim konvencijama. Ako nije drugačije određeno, na sve sporove primjenjuje se švicarski zakon.